Alumnitoiminta

NEFA-Jyväskylän alumnit tapaavat helmikuussa 2023.

Opinnoistaan valmistunut nefalainen voi liittyä ainejärjestön alumnijäseneksi. Liitythän myös alumnien sähköpostilistalle! Alumnijäsenyys on maksuton. Jäsenrekisteri löytyy osoitteesta: https://nefajkl.com/jasenrekisteri/. Muistathan myös Facebookissa olevan Nefan alumniryhmän.

HELA:n alumnisivut löytyvät osoitteesta https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/helaalumnit ja yliopiston alumnitoimintaa esitellään täällä. Eräitä toimintamuotoja ovat alumnitapahtumat, mentorointi, luennoitsijavierailut ja Jyväskylän yliopiston LinkedIn -alumniverkosto. Mahdollisia yhteistyötapoja ovat esimerkiksi opiskelijaprojektit ja harjoittelut. Yliopiston sidosryhmäportaali löytyy täältä.

Opintojen täydentäminen on mahdollista maksuttomasti alumniopinto-oikeudella valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Sen jälkeen opintoja voi täydentää avoimessa yliopistossa, erillisellä opinto-oikeudella ja täydennyskoulutuksessa.