Edunvalvonta ja sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikka (sopo) ja koulutuspolitiikka (kopo) ovat pitkälti edunvalvonnallisia sektoreita. Nefan sosiaali- ja koulutuspoliittiset vastaavat (sopokopot) vastaavat molemmista alueista. Sopokopot osallistuvat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYYn) opinto- ja tiedevaliokunnan sekä sosiaalivaliokunnan kokouksiin. Valiokunnat ovat väylä, jota pitkin välitetään tietoa ainejärjestötasolta edustajistolle sekä JYYn hallitukselle ja toisin päin. Sopokopot ovat myös mukana historian ja etnologian laitoksella tapahtuvassa kehitystyössä opetuksen kehittämisen työryhmän sekä opetustyöpajojen kautta.

Koulutuspoliittisen sektorin tärkeimpänä tehtävänä on hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa. Jos opiskelija esimerkiksi kohtaa opinnoissaan epätasa-arvoista kohtelua tai muita laiminlyöntejä, hän voi ottaa yhteyttä ainejärjestön kopoon, jonka tehtävänä on lähteä viemään asiaa eteenpäin asian selvittämiseksi. Tällaisia laiminlyöntejä voivat olla esimerkiksi myöhästyneet kurssiarvostelut tai riittämättömän ohjauksen tai ohjeiden saaminen. Kopot neuvovat myös mielellään opinnoissa askarruttavissa asioissa tai ohjaa tarvittaessa asiasta vastaavan henkilön luokse. Edunvalvonnan eräänä puolena on myös jäsenistön tiedottaminen oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan, jotta jäsenet tunnistavat näissä tapahtuvat mahdolliset laiminlyönnit.

Sosiaalipoliittinen sektori pitää sisällään oikeastaan kaiken opiskelijan hyvinvointiin liittyvän. Ainejärjestön sopo-vastaavat tuntevat oikeat henkilöt, joihin voi turvautua erilaisissa ongelmatilanteissa. Näitä voisivat olla esimerkiksi terveyteen, toimeentuloon, kiusaamiseen, syrjintään tai epäasialliseen kohteluun liittyvät tapaukset. Häirinnästä, ahdistelusta, kiusaamisesta, syrjinnästä tai muusta epätasa-arvoisen kohtelusta voi ottaa yhteyttä myös JYY:n häirintäyhdyshenkilöihin.

JYYn opinto- ja tiedevaliokunta -ryhmä on tarkoitettu kopoille ja koulutuspolitiikasta kiinnostuneille. Ryhmään saa kaikki vapaasti laittaa linkkejä ajankohtaisiin uutisiin ja koulutuspoliittisiin asioihin. Yleisesti kaikkia opiskelijoita koskevat edunvalvontauutiset linkitetään (myös) JYYn facebook-sivulle.

JYYn hyvinvointivaliokunnan ryhmä on tarkoitettu sopoille ja sosiaalipoliittisista asioista kiinnostuneille.

Hyvis-toiminta Historian ja etnologian laitoksella (Hela)

Hyvis on keskustelukumppani, jonka juttusille voit tulla kohdatessasi opinnoissa tai yksityiselämässä asioita, joista et voi tai et halua puhua ystäville, opettajille tai koulutussuunnittelijalle, mutta jotka kuitenkin tavalla tai toisella vaikuttavat opiskeluun. Hyvikset auttavat esimerkiksi ajan- ja arjenhallinnassa, ihmissuhdeasioissa, itsetuntoasioissa ja jännittämisongelmissa.

Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista ongelmiasi, vaan esittää vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla voit siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Lisätietoja täältä.

Minna
Puh. 040 805 3988
minna.k.makinen(at)jyu.fi
Huone H217