Kunniajäsenet ja huomionosoitukset

Nefa-Jyväskylä ry myösi ainejärjestön kunniajäsenyyden yliopistonlehtori, dosentti Jukka Jouhkille keväällä 2021 hänen aktiivisesta työstään oppiaineen hyväksi. Jukka on tukenut opiskelijoita heidän pohdinnoissaan ja innostanut tutustumaan etnografisen kenttätyön ja kulttuurin kiehtovaan maailmaan.

Nefaneuvoksen arvonimi on myönnetty kaksi kertaa ainejärjestön toiminnan aikana. Neuvoksen viitta ja arvonimi on luovutettu Antti Kivirannalle sekä Joonas Jokelalle.

Fossiilit huom! Ennen verkkosivuajanlaskun alkua myönnetyistä arvonimistä ja legendaarisen leivosten ystävän huhutusta kunniajäsenyydestä tarkempaa tietoa voi kertoa nefa.hallitus at gmail.comiin!